Spolno občutljiva raba slovenščine

Objavljeno: .

Avtorica dr. Renata Šribar je spisala napotke za spolno občutljivo rabo slovenskega jezika in praktične primere njegove uporabe. V slovenskem jeziku se pojavljajo večinoma oblike moškega spola in primanjkljaj ženskega spola; in še - na svetu smo moški in ženske, jezik pa tega ne odraža ustrezno. Naj objavljeni napotki pripomorejo, da se v rabi slovenskega jezika ustrezno uveljavi raba ženskega spola.

Napotki