CEDAW senčno poročilo slovenskih nevladnih organizacij

Objavljeno: .

Senčno poročilo nevladnih organizacij za Odbor Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW)  je nastalo pod okriljem Ženskega lobija Slovenije v sodelovanju z Društvom SOS telefon in je bilo maja 2015 posredovano odboru CEDAW. Zajema obdobje od 2008 do 2014 in opozarja na oblike diskriminacije žensk v Sloveniji, na poslabšanje ekonomskega in socialnega statusa žensk, ki ima vpliv na različna področja in na kakovost življenja ter na osnovne človekove pravice žensk. 

Senčno poročilo je bilo v obliki vprašanj poslano februarja letos na pripravljalni sestanek odbora CEDAW, ki jih je v veliki meri upošteval pri oblikovanju vprašanj Sloveniji.  

 V senčnem poročilu je izpostavljeno, da so ženske zaradi ekonomske krize, ki traja zadnja leta in zaradi kriznih zakonov, ki so bili sprejeti, utrpele nesorazmerno večja prikrajšanja pri ekonomskih in socialnih pravicah, dostopnosti do storitev socialne države in dajatev socialne države. Opozarja na vedno višji odstotek žensk, ki živijo v revščini, vse višjo stopnjo brezposelnosti, slabšanje dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev in kršitve spolnih in reproduktivnih pravic, nezadosten sistem zaščite pred diskriminacijo, povečanje nasilja nad ženskami… Senčno poročilo pokriva naslednje člene CEDAW konvencije oz. področja: enakost med spoloma in diskriminacija na podlagi spola, obveznost spoštovati in varovati pred diskriminacijo, nasilje nad ženskami, nasilje na delovnem mestu, trgovina z ženskami in prostitucija, politično in javno življenje, nacionalnost, zaposlovanje in trg dela, zdravje in načrtovanje družine, druga področja ekonomskega in družbenega življenja, poroka in družinsko življenje idr.

opis postopka

Senčno poročilo v slovenskem in angleškem jeziku

spisek vprašanj - senčno poročilo v angleščini

spisek vprašanj odbora CEDAW v angleščini

Konvencija ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW)

povezava na spletno stran odbora CEDAW - dokumenti Slovenija   http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=970&Lang=en