Slovenija zagovarjala poročilo o uveljavljanju Konvencije CEDAW

Objavljeno: .

Slovenija je v petek, 30. oktobra zagovarjala poslano poročilo o izvajanju Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Temu je bil namenjen ves dan in članice ter član odbora so vneto in angažirano postavljali vprašanja in zahtevali pojasnila in navajali svoje vire kot so uradna poročila, študije, analize, alternativni viri kot so senčno poročilo, naše ustno pričanje in dodatna pojasnila.

Avdio zapis zaslišanja Slovenije  je dostopen v angleščini (prvi del) in slovenščini (drugi del) na spletni strani   http://www.treatybodywebcast.org/category/webcast-archives/

ZN so za vse države izdali tudi izjavo za tisk, o zaslišanju Slovenije je izjava za tisk tukaj  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16688&LangID=E