Glasovi žensk o nasilju nad begunskimi ženskami in deklicami

Objavljeno: .

 

 

EWLForum

Ženski lobi Slovenije je v sredo, 19. aprila sodeloval na Forumu Glasovi žensk (#womenvoices) v Bruslju, kjer so se zbrali ženske nevladne organizacije, odločevalci in ustanove, da bi razpravljali o nasilju nad begunskimi ženskami in deklicami. Gostitelj je bil center evropskih fondacij. Srečanje je bilo zelo interaktivno, tako na plenarnem delu kot v delu v skupinah in je dalo konkretne in ustvarjalne predloge. 

Od januarja do junija letos razvija Evropski ženski lobi (EWL) skupaj z Komisijo o begunkah (WRC) in Evropsko mrežo migrantk (ENoMW) projekt #womwnsvoices. Namen projekta je zbuditi pozornost na situacijo žensk in deklic, ki bežijo pred konfliktom in potujejo po Evropi, predvsem z vidika varnostnih tveganj, s katerim so soočene zaradi nasilja moških in njihove povezave s sedanjo azilno politiko.  

Projekt z naslovom "Od spora k miru? Glasovi žensk in deklic na poti" bo oblikoval priporočila za odločevalce, da zagotovijo begunskim ženskam in deklicam ter prosilkam za azil zaščito pred vsemi oblikami moškega nasilja na vseh etapah njihovega potovanja k miru.

 

http://www.womenlobby.org/Inspiring-and-fruitful-womensvoices-Forum-on-violence-against-refugee-women-and