Nova slovenska članica Observatorija EWL

Objavljeno: .

Nova slovenska članica Observatorija Evropskega ženskega lobija (EWL) o nasilju nad ženskami je v Špela Veselič iz društva SOS Telefon za ženske in otroke (Ženski lobi Slovenije). Observatorij se je ta mesec srečal v novi sestavi in obravnaval delo za obdobje 2016-2017, ki bo predvsem posvečeno ratifikaciji Istanbulske konvencije tako od Evropske unije kot posameznih držav članic. Skoraj vse države podpirajo njeno ratifikacijo na evropski ravni. Je pa praktično v vseh evropskih državah najbolj žgoča tema nevtraliziranje problematike nasilja nad ženskami in njeno skrivanje v okvir nasilja na podlagi spola (gender based violence), nasilja v družini, vsega drugega obstoječega nasilja v družbi.

Organizirana je bila okrogla miza o krepitvi zavezništva med ženskimi nevladnimi organizacijami in tistimi, ki delujejo na področju podpore in pomoči begunkam. Problematika begunk je izjemno pereča (posebej nasilje, ki ga ženske doživljajo po celi poti, ki jo prehodijo, in nato še v begunskih taboriščih oz. v državi trenutne destinacije). Poleg tega pa je pereče še dejstvo, da je za delo specializiranih NVO namenjenih izjemno malo sredstev, da NVO pogosto nimajo vstopa v begunska taborišča, v Veliki Britaniji so dostop zavrnili celo Posebni odposlanki ZN za nasilje nad ženskami.

 

Več o Observatoriju EWL http://www.womenlobby.org/EWL-Observatory-on-Violence-against-Women-7383