ZA STROKOVNO IZVAJANJE SPOLNE VZGOJE V JAVNIH OSNOVNIH ŠOLAH

Objavljeno: .

Javna izjava ŽLS v podporo učiteljici iz Dravograda

Ženski lobi Slovenije izraža odločno javno podporo učiteljici iz Dravograda, ki je na domiseln način spodbujala otroke v 9. razredu osnovne šole, da si pridobijo potrebno znanje in prevzamejo tudi osebno odgovornost za lastno zdravo, odgovorno in zato srečno spolno življenje. Takšno spolno življenje je od Kairske konference OZN leta 1994. dalje človekova pravica vseh, tudi zelo mladih ljudi, in država Slovenja se je obvezala to pravico spoštovati. Poleg tega nam v Sloveniji tudi Ustava v 55. členu zagotavlja svobodno odločanje o lastnem telesu. Verjetno je v Sloveniji še nekaj ljudi, ki mislijo, da zemlja ni okrogla, pa nikomur ne pride na misel otroke v javni šoli učiti take nesmisle. V Sloveniji je gotovo tudi še precej staršev, ki mislijo, da so otroci pri petnajstih še premladi, da bi jih poučili o vsem, kar bi bilo potrebno, da bi bili dobro informirani o spolnosti, kar je za odgovorno spolno življenje nujno potrebno. Raziskave potrjujejo, da otroke pred zdravju in sreči človeka škodljivimi spolnimi praksami najbolje obvaruje dobra poučenost. Zato sprašujemo ministrstvo za šolstvo, ali je res ocenilo, da je bilo ravnanje učiteljice nestrokovno, in če je temu res tako, ga sprašujemo, na kakšni osnovi je to presodilo?
Po našem mnenju je učiteljica dejansko ustvarjalno podajala učencem snov, ki je del predpisane vsebine v predmetniku spolne vzgoje v javni osnovni šoli. Mnenja staršev, ki temeljijo na predsodkih in neznanju pač ne morejo biti relevantna za izvajanje strokovno preverjenega in predpisanega predmetnika v javni šoli. Ali pač??!!!