Katoliška cerkev na Slovenskem - monopolna moralna razsodnica?

Objavljeno: .

 

Na predstavitvi svoje knjige Katoliška cerkev in družbeno zlo je avtorica, zasl. prof. dr. Maca Jogan, analizirala, kako se katoliška cerkev na Slovenskem od zadnjih desetletji avstroorgrske monarhije do danes, v spreminjajočih se družbenih okoliščinah, vztrajno prizadeva za položaj monopolne moralne razsodnice. Ne samo, ko gre za vprašanja "grešnih" vernic in vernikov, ampak tudi ko gre  za " družbeno zlo", torej za zgodovinska obdobja, v katerih se izkoriščani in zatirani ljudje uprejo razrednim razlikam in veljavnemu, partiarhalnemu spolnemu redu.

Na osnovi uvodnih besed dr.Sonje Bezjak, dr. Sreča Dragoša in avtorice, dr. Mace Jogan ter živahne diskusije po njih, je predsednica ŽLS na dobro obiskanem dogodku sklenila: "Lahko se torej strinjamo, da ni pričakovati, da bi se spremenila osnovna mahničevska usmeritev vrhov slovenske katoliške cerkve, to tudi ni tako bistveno, ker slovenska javnost dejansko ne deli vrednot in ocen tako naravnane cerkvene hierarhije. Pozornost kritčne javnosti  je treba usmeriti na politčne institucije, ki so prve odgovorne, da se ohrani ločitev cerkva od države in ne dovoli zmanjševanja pridobljenih človekovih pravic velike večine ljudi. Od kritične javnosti in aktvnih državljank in državljanov je odvisno, ali bodo prizadevanja vrhov katoliške cerkve v Sloveniji uspešna. Kot ti vrhovi ne upoštevajo večinskih opredelitev svojih vernikov, tako vladajoča politka  marsikdaj tudi ne upošteva večinskih  stališč in vrednot ljudi. Prve so se na udaru sicer znašle človekove pravice žensk in moderni koncepti družine in  enakosti spolov, toda ne gre samo za to, gre tudi za vse socialne in ekonomske pravice, ki so si jih ljudje priborili v času samoupravnega socializma, a  jih katoliška cerkev na Slovenskem odklanja, ker jih povezuje z "zločinskim komunizmon" in namesto sistemsko organizirane enakosti in solidarnosti  navdušeno zagovarja vse vrste privatizacij in ponuja dobrodelnost in neopredeljeno ljubezen do bližnjega. Tej politiki je treba ob vsaki priložnosti, ko jo zamika, da bi popuščala zelo spretno zasnovanim pritskom katoliškega klera, odločno sporočimo: Vidimo vas, kaj počnete, in to nam ni všeč. 

Knjiga dr. Mace Jogan, Katoliška cerkev in družbeno zlo je brezplačno na voljo na elektronskem naslovu:  http://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/ost-osrednje-socioloske-teme/i_730_katoliska-cerkev-in-druzbeno-zlo