Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami - kaj je bilo storjeno?

Objavljeno: .

Leto 2017 je Evropska komisija razglasila za leto boja proti nasilju nad ženskami, opredelila aktivnosti, zagotovila finančna sredstva in pozvala vse k aktivnemu sodelovanju.  Evropska komisija je že 4. marca 2016 predlagala, da Evropska unija pristopi k Istanbulski konvenciji.

Kaj je bilo storjeno?

Evropski ženski lobi je na konferenci junija v Bruslju opredelil svoje zahteve in sporočila ter jih tudi javno sporočil na manifestaciji, skupaj z nekaterimi belgijskimi ženskimi organizacijami. Tudi članice Ženskega lobija Slovenije smo bile udeleženke dogodkov. Video "Glasne&Enotne" (Loud&United) predstavlja ključna sporočila konference o nasilju nad ženskami in deklicami, ključne trenutke demonstracije in zahteve EWL.

 

Evropska unija je junija pristopila k Istanbulski konvenciji. Za EU je konvencijo 13. junija podpisal Svet Evropske unije. To je prvi mednarodni dokument EU, s podpisom pa Evropska unija sporoča, da je nasilje nad ženskami nesprejemljivo, kjerkoli v Evropski uniji.

Evropski parlament je 12. septembra sprejel resolucijo o Pristopu EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija).  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0329&language=SL&ring=A8-2017-0266

Od vseh 28 članic EU je pristopilo k Istanbulski konvenciji 14, med njimi Slovenija. Nekaj več jih je sicer podpisalo, ne pa tudi ratificiralo. Ratifikacija konvencije pomeni, da je treba sprejete zaveze tudi udejaniti, najprej v lastni zakonodaji, nato pa v življenju. 

Evropske nevladne organizacije, tudi Evropski ženski lobi, pozivajo k podpisu peticije "Vstanite proti nasilju" (Rise up against violence).  https://act.wemove.eu/campaigns/365