Javna tribuna Koalicije za dolgotrajno oskrbo v Šentjurju

Objavljeno: .

Danes, 10. aprila 2018, je Koalicija za dolgotrajno oskrbo (KDO) organizirala javno tribuno v Šentjurju. Idejo, cilje in način delovanja KDO je predstavila Sonja Lokar, analizo situacije v občini pa sta predstavila župan občine, Marko Diaci in direktorica Doma starejših občanov, mag. Vesna Vodišek Razboršek.

 

Javne tribune so se udeležili tudi nekateri predstavniki in predstavnice strank SD, SLS, SMC (poslanka), Zeleni.

Predstavitev Koalicije za dolgotrajno oskrbo (KDO) je bila zelo dobro in konstruktivno sprejeta. Prisotne in prisotni so podprli nujnost doseganja soglasja o tem vprašanju in nujnost, da se v naslednji  vladi in DZ področje dolgotrajne oskrbe obravnava kot urgentna politična prioriteta.

Stanje v občini z 20.000 prebivalkami in prebivalci, ki nima nobenih posebnih virov dohodka, je težko. Letno je država po krizi njen proračun prikrajšala za petnajst milionov evrov. Od leta 2005 je odstotek starejših od 65 let narasel s 13 na 18% (3.560). Občina namenja za socialo 11% celotnega proračuna. Ima razvejane oblike socialnega dela :  pomočnike  oviranih ljudi (7), pomoč na domu dobiva 64 ljudi, za svoje občane in občanke občina doplača letno v 11 domovih 830.000 evrov. Podpirajo 4 društva upokojencev, Rdeči križ, ki je razvil mrežo prosotovoljcev, projekt Starejši za starejše, skupino za samopomoč  Vrtnica, univerza za 3. obdobje deluje v Ljudski univerzi.  V domu v Šentjurju  je 167 starejših, povprečna starost je 85 let, mnogi so nepokretni ali dementni. Imajo še 500 prošenj, ustregli so lahko samo 35. Osebje – 85 % so ženske, je preutrujeno, povprečna starost je čez 45 let, veliko je absentizma in zdravstvenih  poblemov s hrbtenicami. Razvili so veliko inovacij, da bi ljudje v domu lahko imeli dostojanstveno starost – odprt oddelek za dementne. 800 ljudi, od tega 400 laikov, so usposobili za pomoč domačim z demenco.

V razpravi so se vsi strinjali, da potrebujemo zakon, ki bo omogočil dolgotrajno oskrbo kot univerzalno pravico, ki bo temeljila na solidarnostno naravnanem zavarovanju in ponudbi storitev v skladu s potrebami posameznika oz. posameznice, na domu ali v institucijah.

Strinjali so se tudi, da prostovoljstvo ne more nadomestiti javnega sistema in da storitve dolgotrajne oskrbe ne smejo postati profitabilna dejavnost. Sistem mora jasno opredeliti, kaj zmoremo in mora biti pravičen - enako kakovostne storitve dostopne za vse v Sloveniji. Zavzeli so se tudi za razvoj manjših skupnosti starostnikov in starostnic, ki bi lahko skupaj živeli in si med seboj pomagali. Posebej so podarili nujo dobrega nadzora nad vsemi izvajalci storitev.

Zapisala: Sonja Lokar