Globalni ženski forum v Tunisu

Objavljeno: .

V Tunisu je bil med 24. in 27. aprilom 2. Globalni ženski forum (https://www.uclg.org/en/media/events/tunis-forum-gender-equality), kjer so potekale priprave na obeleževanje 25. obletnice Pekinške konference o ženskah. Več kot 600 ljudi iz več kot 80 držav se je udeležilo tega foruma, katerega specifika je bila, da je bila na njem polovica žensk, mlajših od 25 let in da so se ga v velikem številu udeležili tudi moški. Sonja Lokar, predstavnica Sveta Ženskega lobija Slovenije, je na forumu sodelovala kot panelistka na panelu o izzivih nove generacije feminizma in na panelu o tem, kaj lahko poslanke naredijo, da bodo vlade odgovorne ljudem.

Poleg tega je Sonja Lokar predlagala, nekaj udeleženk pa je tudi pripravilo protestno noto s tega foruma Varnostnemu svetu OZN zaradi sramotne opustitve tistega dela besedila nove resolucije o preprečevanju nasilja nad ženskami v vojni, ki bi jim zagotovila storitve reproduktivne medicine v primeru posilstva, vsiljene nosečnosti, okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi. To resolucijo je sprejel Varnostni svet OZN 24. aprila 2019. Izbris tako pomembnega dela te resolucije se je zgodil na grožnjo ZDA z vetom in ob vzdržanosti Kitajske in Rusije.

 

 

 

Na prvem panelu o izzivih feminizma je Sonja Lokar izpostavila, da potrebujemo novo globalno socialno pogodbo, ki nam bo omogočila povzeti ideje iz 90ih let o civilizaciji miru in nedeljivih človekovih pravicah za vse.  Denar, ki ga zdaj vladajoča politika vseh barv namenja za novo oboroževalno tekmo in za t.i. boj proti terorizmu in "ilegalnim migracijam" moramo premestiti iz stroškov za oboroževanje, produkcije lažnih novic in z vojno ustvarjenih problemov, v financiranje te nove globalne socialne pogodbe. Ta cilj lahko uresničimo, če okrepimo množično, globalno povezano žensko gibanje in ga usmerimo v graditev socialnih in ekonomskih pravic, ki so usodne za resnično enakost spolov: v izobraževanje, zdravstvo, otroško varstvo, zdravo hrano in pitno vodo, stanovanja, dolgotrajno oskrbo za vse, ki jo potrebujejo in za zavarovanje ekološkega ravnotežja planeta. To je mogoče narediti z graditvijo ciljnih koalicij, ki se ukvarjajo s posameznimi temami in jih rešujejo na vseh ravneh - lokalno, nacionalno, regionalno in globalno. Če smo uspele s takimi koalicijami proti nasilju in za več žensk v politiki, moramo zdaj te izkušnje izmojstriti in uporabiti na vprašanjih socialne in ekonomske enakosti in v preoblikovanju razvojne paradigme planeta.

 

Na drugem panelu o tem, kaj lahko poslanke naredijo za to, da bodo vlade odgovorne ljudem, je Sonja Lokar poudarila, da poslanke premagujejo drugačne izzive kot poslanci. Najprej se morajo naučiti povezati svoji dve lojalnosti - lojalnost do stranke in lojalnost do enakosti spolov. To pa je velikokrat zelo težka naloga. Potem se morajo spopasti z dejstvom, da so sicer številčnejše na mestih odločanja kot so bile leta 1995, a so še vedno velika manjšina in imajo težavo svojo prisotnost spreminjati v moč, ki prinaša resnične izboljšave v življenju žensk in moških. Vsak premik v razmerjih moči med spoloma, ki se praktično pokaže v delitvi proračunskih virov, je mogoče doseči samo, če se presežejo okviri lastne stranke in zgradi širše družbeno soglasje ali celo konsenz. Ženska politična moč raste tudi iz sposobnosti poslank graditi ciljne koalicije in graditi medsebojno solidarnost, ker so napadi na ženske v politiki vse pogostejši in bolj brutalni. Navedla je primere mednarodnih solidarnostnih akcij v primeru policijskega uboja naše kolegice iz mreže arabskih žensk, Tha'ere, Shaime, in zadnji primer solidarnosti, ki jo je podpredsednica PES W Mija Javornik sprožila v podporo srbski poslanki Aleksandri Jerkov. Odgovor Sonje Lokar na vprašanje, kaj je najpomembnejše za pripravljajočo se svetovno konferenco OZN Peking +25 je bil naslednji: "Odgovor nam je dala petnajstletna švedska deklica Greta, ko je rekla, "zakaj bi hodila v šolo, če ne bom imela planeta, na katerem bi lahko živela, če se ne sprememni odnos politike do klimatskih sprememb". Leta 1995 to še ni bilo tako očitno, kot je danes. To je novi okvir ženskega in vsega drugega naprednega družbenega gibanja. Vse je treba spremeniti: način globalne produkcije, način globalne, lokalne in osebne porabe, način našega medsebojnega komuniciranja na vseh ravneh. In ženske si moramo priboriti vsaj polovico moči, da bi lahko izpeljale zahtevano spremembo.