EU volitve - predlog ŽLS medijem

Objavljeno: .

Dosedanja kampanja pred volitvami poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ni naslovila vsebin, ki se dotikajo vsakdanjega življenja velike večine ljudi. Kako naj volivke in volivci vemo, kateri stranki ali listi in kateri njeni kandidatki ali kandidatu zaupati, da bo zastopala/zastopal naše interese - socialno pravičnost, enakost in solidarnost - ki bodo v dobrobit vseh ljudi.

Ženski lobi Slovenije je včeraj, 15. maja 2019, urednicam in urednikom in nekaterim novinarkam in novinarjem informativnih oddaj naših največjih televizijskih in radijskih hiš ter STA poslal pismo s predlogi za vsebine, ki naj jih vključijo v soočenja mnenj, ki jih organizirajo v sklepnem delu volilne kampanje (zoperstavljanje izogibanju multinacionalk plačilu davkov, odpravljanje neenakosti plačil žensk in moških za enakovredno delo, oblikovanje evropskih standardov za usklajevanje zasebnega/družinskega in poklicnega življenja, zagotavljanje dostopnosti do otroškega varstva in dolgotrajne oskrbe starejših, preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki, izzivi, ki se zaradi sklicevanja na t.i. subsidiarnost, ne naslavljajo s skupnimi EU politikami).