Ženski lobi Slovenije na okrogli mizi o spremembah volilne zakonodaje

Objavljeno: .

10. decembra 2019 je klub parlamentark organiziral okroglo mizo o zagotavljanju uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice v načrtovani reformi volilne zakonodaje.

Udeleženke in udeležence okrogle mize sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Kluba parlamentark mag. Bojana Muršič.

V imenu Ženskega lobija Slovenije se je okrogle mize udeležila predsednica Violeta Neubauer, ki je v uvodni predstavitvi utemeljila, zakaj je nujno in edino legitimno v oblikovanje sprememb in dopolnitev volilne zakonodaje vključiti tudi predloge za odpravo skritih sistemskih ovir, ki ženskam onemogočajo enakost z moškimi pri uživanju pravice biti izvoljena v državni zbor. Predstavila je tudi predloge ukrepov, za katere se zavzemamo v ŽLS, in izrazila našo pripravljenost prispevati k doseganju dogovora in ustvarjanju politične volje in političnega soglasja za potrebne spremembe.

Predstavitev Vijolice Neubauer

Posveta so se med drugimi udeležili Rudi Medved, minister za javno upravo, dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka Ministrstva za pravosodje, Dušan Vučko, direktor Službe državne volilne komisije, dr. Ciril Ribičič, nekdanji ustavni sodnik, ki je Koaliciji za uravnoteženo zastopanost žensk in moških v javnem življenju svetoval pri pobudi za ustavno spremembo, ki je omogočila uvedbo kvot v volilno zakonodajo, in dr. Milica Antić Gaber, vodila slovenska raziskovalka o položaju žensk v političnem odločanju.

Dr. Švarc Pipan je udeleženke in udeležence seznanila z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v zvezi s pritožbo Metke Zevnik in drugi zaradi zavrnitve kandidatnih list, ki niso izpolnjevale zakonskih zahtev po najmanj 35-odstotni zastopanosti kandidatk na vsaki izmed list, v kateri je odločilo, da je pritožba nedopustna, potrdilo skladnost slovenske zakonodaje in sodne prakse ter ocenilo, da je zavrnitev kandidatnih list sorazmeren ukrep v primerjavi s ciljem, ki ga določbe o spolnih kvotah zasledujejo.

 Povzetek sklepa ESČP in na Ministrstvo za pravosodje, kjer je odločitev sodišča objavljena

Okroglo mizo je sklenila predsednica Kluba parlamentark z ugotovitvami iz razprave in predlogom ministru za javno upravo, da se v spremembah in dopolnitvah volilne zakonodaje zagotovijo tudi ukrepi, ki bodo ženskam omogočili enako uživanje pasivne volilne pravice.

Pismo Kluba parlamentark ministru za javno upravo