Odprto pismo ŽLS ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Objavljeno: .

 

Odprto pismo je odziv naših članic na odstop ministrstva od izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020. V pismu smo gospoda ministra med drugim tudi pozvale k čimprejšnji ustanovitvi Strokovnega sveta za enakost spolov, kot ministrovega posvetovalnega organa. Iskreno in tvorno sodelovanje med nevladnimi organizacijami, članicami Ženskega lobija Slovenije, ostalimi civilno družbenimi skupinami, akademsko sfero in pristojnim ministrstvom pomembno prispeva k oblikovanju in krepitvi politike enakosti spolov, ki zmore uspešno odgovarjati na izzive povečevanja neenakosti spolov. Tako sodelovanje se nam zdi posebej pomembno v okviru priprave in izvajanja ukrepov za okrevanje po epidemiji koronavirusne bolezni in priprav Vlade Republike Slovenije na predsedovanje Evropski uniji, predvsem obravnavi in odločitvi o vsebinskih prioritetah na področju enakosti žensk in moških.