Poziv Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob napovedanih spremembah socialne zakonodaje

Objavljeno: .

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je 1. junija 2021 na spletu objavilo predlog sprememb štirih zakonov s področij socialne zakonodaje in trga dela. Ministrstvo pri tem ni spoštovalo roka za posvetovanje z javnostmi v trajanju najmanj 30 dni, ki ga predpisuje Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09). Skladno s to Resolucijo je vsak organ, pristojen za pripravo predpisa, dolžan objaviti pripravljeno besedilo na spletu najmanj za obdobje 30 dni, po priporočilih celo 30-60 dni.

Ženski lobi Slovenije in sopodpisane organizacije ter posameznice in posamezniki v nekaterih predlogih prepoznavamo vrsto pomembnih pozitivnih sprememb, vendar pa predlogi vsebujejo tudi vrsto nesprejemljivih in nevzdržnih ukrepov. Predlogi pomenijo pomemben odmik od uveljavljenega sistema blaginje in predstavljajo nevarnost poglabljanja neenakosti in revščine. Vztrajamo, da morajo spremembe tako pomembnih politik temeljiti na široko zastavljeni družbeni strategiji in viziji razvoja ter biti podprte z argumenti iz verodostojnih raziskav.