Javni poziv za ratifikacijo mednarodne konvencije o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in v družini

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije je danes javno pozval slovensko vlado in Državni zbor, da ratificirata Konvencijo Sveta Evrope 210 o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Slovenija je konvencijo podpisala že lani, a je še ni ratificirala. Z njeno potrditvijo bi Slovenija pokazala svojo trdno odločenost, da je neprekinjen in vsakodnevni boj proti nasilju nad ženskami v Sloveniji nujen, pomenil pa bi tudi korak naprej od politične zaveze do njenega udejanjanja v življenju.

Ljubljana, 28. november 2012

JAVNI POZIV za ratifikacijo Konvencije 210 Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini

Javno pozivamo Vlado Republike Slovenije, da nemudoma začne postopek ratifikacije Konvencije Sveta Evrope 210 o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, Državni zbor RS pa, da jo čimprej ratificira.

Slovenija je septembra 2011 podpisala omenjeno konvencijo, potem ko je sodelovala pri njenem oblikovanju. Do zdaj je še ni ratificirala. Slovenija je pripoznala boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami kot svojo obvezo in dolžnost, saj je pristopila k najpomembnejšim političnim zavezam na mednarodni ravni, v Evropski uniji in Sloveniji. Boj proti nasilju nadženskami je boj za človekove pravic žensk, saj je nasilje nad ženskami v vseh svojih oblikah najbolj pogosta kršitev človekovih pravic današnjega časa. Slovenija bi z ratifikacijo pokazala svojo trdno odločenost, da je neprekinjen in vsakodnevni boj proti nasilju nad ženskami v Sloveniji nujen.

Ratifikacija konvencije bi pomenila korak naprej od politične zaveze do njenega udejanjanja v življenju, kar velja še posebej v času 16-dnevnih aktivnosti ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, ki trajajo od 25. novembra do 10. decembra, mednarodnega dneva človekovih pravic.

Metka Roksandić, predsednica