S protkriznimi in varčevalnimi ukrepi se enakost spolov zmanjšuje

Objavljeno: .


Metka Roksandić, predsednica Ženskega lobija Slovenije je  15. januarja na Brdu pri Kranju na konferenci Enakost spolov se obrestuje predstavila analizo Ženskega lobija Slovenije z naslovom
Protikrizni ukrepi in enakost spolov. Opozorila je, da imajo kriza in protikrizni ukrepi  različne posledice za ženske in moške in zmanjšujejo doseženo stopnjo enakosti spolov pred obdobjem krize, da so ukrepi učinkovali na posamezne skupine ljudi zelo različno in se posledično povečuje spolna in razredna neenakost ter da so učinki ukrepov bistveno bolj negativno vplivali na ženske kot na moške in poslabšali njihov položaj ter ogrozili ekonomsko neodvisnost žensk.  

Konferenca v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je potekala 15. in 16. januarja v kongresnem centru Brdo pri Kranju kot uvodni dogodek projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma in se sofinancira iz Programa norveškega finančnega mehanizma2009-2014. Prispevki sodelujočih so dostopni na spletni strani  http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti_in_evropska_koordinacija/projekt_iz_sredstev_egp_in_nfm/konferenca_enakost_spolov_se_obrestuje/