Feministični manifest 2014 je podlaga za skupno delovanje

Objavljeno: .


    DSC04847.DSC04947

Udeleženke in udeleženci konference Ženske 20 let po Pekingu sprejele Feministični manifest kot podlago za skupno delovanje vseh akterjev in akterk, poklicanih ali zavezanih vrednoti enakosti žensk in moških.   
 
Prva slovenska konferenca o položaju žensk v Sloveniji je bila 13. in 14. novembra, slabih 20 let po četrti svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah v Pekingu. Ženski lobi Slovenije je bil njen pobudnik in odgovoren za vsebino,  organizator pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP (Islandije, Norveške in Lihtenštajna) ter finančnega mehanizma Norveške.

Predsednica Ženskega lobija Slovenije Metka Roksandić je opozorila, da " je Slovenija še vedno pred političnim izzivom doseganja enakosti žensk in moških in da jih v Sloveniji ne uresničujemo v zadostni meri. Nujno je, da slovenska vlada potrdi Pekinške zaveze. Pravice žensk in enakost spolov so predpogoj za nacionalno in globalno vzdržno razvojne cilje."


Cilj konference je bil z analizo in ovrednotenjem dosežkov in porazov oblikovati sedanje prioritete ženskega gibanja v Sloveniji in o njih doseči čim širše soglasje, najprej med aktivnimi ženskami samimi.
Sonja Lokar je opozorila "na obdobje bistvenega izboljšanja pravnih in institucionalnih okvirov, ki naj bi podpirali napredek enakosti spolov v času od 1995 -2008, obranjena je bila vrsta osebnih in socialnih pravic žensk, izbojevanih v času socializma. Veliki napredek v zakonodaji je v veliki meri ostal mrtva črka na papirju, v mnogih primerih tudi zakonodaja sama ni bila dovolj dobro pripravljena. Po izbruhu finančne krize in recesije, v kateri se Slovenija muči že od 2008, pa se je vse spremenilo, pozitivni trend se je obrnil."
V dvodnevnem delu konference so udeleženke in udeleženci podrobneje pregledali in osvetlili položaj žensk na posameznih področjih in imeli priložnost za aktivno sodelovanje.
Z veliko mero sodelovanja udeleženk je bil dokončno oblikovan in sprejet Feministični manifest 2014 kot zaključno dejanje konference. Njegove zahteve in predlogi naslavljajo najprej slovensko vlado, pa tudi Državni zbor ter vse tiste, ki v skladu s svojo družbeno vlogo in pooblastili oblikujejo, izvajajo in nadzirajo politiko enakosti spolov.