Globalni ženski forum v Tunisu

Objavljeno: .

V Tunisu je bil med 24. in 27. aprilom 2. Globalni ženski forum (https://www.uclg.org/en/media/events/tunis-forum-gender-equality), kjer so potekale priprave na obeleževanje 25. obletnice Pekinške konference o ženskah. Več kot 600 ljudi iz več kot 80 držav se je udeležilo tega foruma, katerega specifika je bila, da je bila na njem polovica žensk, mlajših od 25 let in da so se ga v velikem številu udeležili tudi moški. Sonja Lokar, predstavnica Sveta Ženskega lobija Slovenije, je na forumu sodelovala kot panelistka na panelu o izzivih nove generacije feminizma in na panelu o tem, kaj lahko poslanke naredijo, da bodo vlade odgovorne ljudem.

Poleg tega je Sonja Lokar predlagala, nekaj udeleženk pa je tudi pripravilo protestno noto s tega foruma Varnostnemu svetu OZN zaradi sramotne opustitve tistega dela besedila nove resolucije o preprečevanju nasilja nad ženskami v vojni, ki bi jim zagotovila storitve reproduktivne medicine v primeru posilstva, vsiljene nosečnosti, okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi. To resolucijo je sprejel Varnostni svet OZN 24. aprila 2019. Izbris tako pomembnega dela te resolucije se je zgodil na grožnjo ZDA z vetom in ob vzdržanosti Kitajske in Rusije.

 

 

Volitve na Finskem

Objavljeno: .

Na parlamentarnih volitvah na Finskem so postali relativni zmagovalci socialni demokrati. Zanimiva pa je tudi vest, kako so se odrezale kandidatke. Od 200 sedežev  jih je 92 pripadlo ženskam. To je doslej najboljši rezultat (46%), ki so ga kdaj dosegle. Na prejšnjih volitvah jih je bilo 42%. 

Takšni pa so rezultati po strankah:

Socialni demokrati 55%

Pravi Finci 31%

Stranka nacionalne koalicije 42%

Stranka centra 32%

Zeleni 85%

Leva aliansa 56%

Zveza Švedov 44%

Krščanski demokrati 60%

Bravo feministke in feministi, bravo volivci in volivke na Finskem! 

PREDLOG ZAKONA NE ZAGOTAVLJA NAPREDKA PRI DOSEGANJU URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI SPOLOV NA PODROČJU, KI GA UREJA

Objavljeno: .

Članice Ženskega lobija Slovenije in sopodpisane ugledne strokovnjakinje smo skrbno preučile morebiten vpliv predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o enakih možnostih žensk in moških, ki jih je pripravilo MDDSZ na doseganje cilja, zaradi katerega se uvajajo. Ocenile smo, da je predlagateljeva namera, da s pravnim urejanjem pospeši doseganje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v delovnih telesih vlade in ministrstev ter organih upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter zastopanosti predstavnic in predstavnikov lokalne skupnosti v organih upravljanja in nadzoru oseb javnega prava, pomembna in jo pozdravljamo. Obenem smo ob preučitvi predlaganih rešitev ugotovile, da predlagatelj ne izkazuje potrebnega poguma za uvedbo zavezujočih določb, ki bi dejansko zasledovale cilj dejanske enakosti na področju, ki ga s predlogom zakona ureja. MDDSZ smo zato pozvale, da v predlogu zakona določi uravnoteženo zastopanost žensk in moških kot razmerje 50:50, vsem pristojnim naloži obveznost oblikovanja in izvajanja spremljevalnih ukrepov, ustrezno naslovi starostno raznolikost, določi vladni organ, ki bo nadziral izvajanje določb o uravnoteženi zastopanosti spolov, in preuči možnost določitve takega organa na ravni samoupravne lokalne skupnosti, skrbno preveri preštevilne ohlapno določene razloge, ki dopuščajo izjeme od načela uravnotežene zastopanosti spolov, in predlagatelja, ki zaradi ugotovljenih objektivnih razlogov ne more spoštovati tega načela, zadolži za njihovo načrtno odpravljanje ali vsaj zmanjševanje.

Ob 8. marcu

Objavljeno: .

V solidarnosti z vsemi ženskami, ki se ob mednarodnem dnevu boja za pravice žensk zavedamo, kako smo pravice dobile, ki izpostavljamo, katerih še nimamo, bedimo nad tistimi, ki so napadene in jih branimo in ubranimo, razumemo, kako pomembno je, da izborjeno varujemo in poglabljamo, in tiste, ki jih še nimamo, zahtevamo in si organizirano in v sodelovanju ter partnerstvu izborimo. 

Manifest Evropskega ženskega lobija za evropske volitve 2019

Objavljeno: .

Med 23. in 26. majem 2019 bomo evropske državljanke in državljani volili nove članice in člane Evropskega parlamenta in odločili, kakšno bo razmerje med izvoljenimi poslankami in poslanci. Izid teh volitev bo vplival tudi na obraz, kakršnega bo imela nova Evropska komisija in na evropske politike, ki bodo oblikovale našo prihodnost v Evropi.

Evropski ženski lobi, katerega članica je tudi Ženski lobi Slovenije, je decembra 2018 začel kampanjo 50/50: Ženske za Evropo – Evropa za ženske. V Manifestu za evropske volitve 2019, ki povzema našo feministično vizijo evropske prihodnosti, sporočamo kandidatkam in kandidatom za evropske volitve v Sloveniji, ki bodo 26. maja 2019, in tistim, ki  bodo izvoljeni v Evropski parlament, ter institucijam EU, kaj hočemo, kaj so naše prioritete za petletno obdobje, ko nas bodo zastopale in zastopali v Evropskem parlamentu, ko bodo oblikovali politike in sprejemali finančne odločitve.