Poziv Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob napovedanih spremembah socialne zakonodaje

Objavljeno: .

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je 1. junija 2021 na spletu objavilo predlog sprememb štirih zakonov s področij socialne zakonodaje in trga dela. Ministrstvo pri tem ni spoštovalo roka za posvetovanje z javnostmi v trajanju najmanj 30 dni, ki ga predpisuje Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09). Skladno s to Resolucijo je vsak organ, pristojen za pripravo predpisa, dolžan objaviti pripravljeno besedilo na spletu najmanj za obdobje 30 dni, po priporočilih celo 30-60 dni.

Ženski lobi Slovenije in sopodpisane organizacije ter posameznice in posamezniki v nekaterih predlogih prepoznavamo vrsto pomembnih pozitivnih sprememb, vendar pa predlogi vsebujejo tudi vrsto nesprejemljivih in nevzdržnih ukrepov. Predlogi pomenijo pomemben odmik od uveljavljenega sistema blaginje in predstavljajo nevarnost poglabljanja neenakosti in revščine. Vztrajamo, da morajo spremembe tako pomembnih politik temeljiti na široko zastavljeni družbeni strategiji in viziji razvoja ter biti podprte z argumenti iz verodostojnih raziskav.

 

Poziv Vladi RS k odprtju vrtcev in šol

Objavljeno: .

Ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19 in njenih  posledic od vsega začetka ne upoštevajo vidika spola in posledično slabšajo položaj žensk v Sloveniji. Velik vpliv, predvsem na ženske, ima zaprtje vrtcev in šol. Ženski lobi Slovenije je na skrite pasti tovrstnih ukrepov v večkratnih pozivih opozoril poslanke Državnega zbora, ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Slednji nam je na nedavni poziv o odprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov odgovoril, da se Vlada Republike Slovenije zaveda, da se v času izrednih razmer ne sme pozabiti na različne težave, s katerimi se soočajo moški in ženske, in da je vidik spola potrebno upoštevati, da pa so ukrepi vlade sprejeti v sodelovanju s Strokovno skupino ministra za zdravje na podlagi epidemiološke situacije.

Ženski lobi Slovenije in sopodpisane organizacije ter posamezniki in posameznice se s tem odzivom ne moremo strinjati, saj Strokovna skupina pri svojem razmisleku ne upošteva raziskav in priporočil številnih mednarodnih organizacij, med drugim tudi Svetovne zdravstvene organizacije, glede zapiranja šol in vrtcev. Prav tako ne upoštevajo kratkoročnih in dolgoročnih posledic ukrepov na ženske in otroke. Zato organizacije, podpisniki in podpisnice pozivamo vlado, da se otroci nemudoma vrnejo v vrtce in šole, saj bo to ne le upočasnilo večanje vrzeli med moškimi in ženskami v Sloveniji, temveč tudi omogočilo kakovosten izobraževalni proces in socializacijo otrok.

 

Odprto pismo ŽLS ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Objavljeno: .

 

Odprto pismo je odziv naših članic na odstop ministrstva od izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020. V pismu smo gospoda ministra med drugim tudi pozvale k čimprejšnji ustanovitvi Strokovnega sveta za enakost spolov, kot ministrovega posvetovalnega organa. Iskreno in tvorno sodelovanje med nevladnimi organizacijami, članicami Ženskega lobija Slovenije, ostalimi civilno družbenimi skupinami, akademsko sfero in pristojnim ministrstvom pomembno prispeva k oblikovanju in krepitvi politike enakosti spolov, ki zmore uspešno odgovarjati na izzive povečevanja neenakosti spolov. Tako sodelovanje se nam zdi posebej pomembno v okviru priprave in izvajanja ukrepov za okrevanje po epidemiji koronavirusne bolezni in priprav Vlade Republike Slovenije na predsedovanje Evropski uniji, predvsem obravnavi in odločitvi o vsebinskih prioritetah na področju enakosti žensk in moških. 

 

Javna pobuda Ženskega lobija Slovenije poslankam DZ RS

Objavljeno: .

V Ženskem lobiju smo solidarne do vseh, ki so kakorkoli prizadete_i zaradi koronakrize, vseh, ki so vključeni v organizirano spopadanje s preprečevanjem širjenja okužbe in zagotavljanjem ustrezne oskrbe okuženih in obolelih, zato od oblasti upravičeno pričakujemo, da odzivi na koronakrizo temeljijo na skrbi, sočutju, pravičnosti in enakosti vseh, žensk in moških, deklic in dečkov, predvsem pa, da ukrepi ne bodo spregledali pripadnic in pripadnikov nobene družbene skupine, ki so zaradi osebnih okoliščin bolj izpostavljene različnim tveganjem in so zaradi neustreznih ukrepov potisnjene_i v posebej ranljive situacije.

Zato smo danes, 27. 4. 2020, vsem poslankam Državnega zbora Republike Slovenije poslale našo javno pobudo za upoštevanje spolnih razlik pri snovanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, oskrbe okuženih in zdravljenja obolelih ter odpravljanja ekonomskih in socialnih posledic epidemije.

Poziv poslankam in poslancem, ki nameravajo podpreti Janeza Janšo za mandatarja

Objavljeno: .

ŠE LAHKO PREPREČITE MORALNI POLOM SLOVENSKE POLITIKE

 

V Ženskem lobiju Slovenije smo ogorčene, da so se stranke, ki so še ne tako davno zagotavljale, da niso pripravljene sodelovati s SDS, sklenile koalicijsko pogodbo in se odločile vstopiti v vlado, ki jo bo vodil Janez Janša, politik, ki v Sloveniji pooseblja tako imenovano »Orbanovo demokracijo«.

 

Zato Ženski lobi Slovenije podpira in svoje članice vabi na shod »Brez strahu. Proti koaliciji sovraštva« in poziva vse poslanke in poslance, ki nameravate podpreti novega mandatarja, da s svojim glasom proti preprečite moralni polom slovenske politike.