#jaztudi

Objavljeno: .

 

Inštitut 8. marec (direktorica Nika Kovač) s tremi pobudnicami gibanja #jaztudi,  dr. Ireno Šumi, dr. Darjo Zaviršek in dr. Renato Šribar je 19. februarja 2018 uradno začel gibanje #jaztudi v Sloveniji in s tem odprl prostor za pričevanja o spolnem nadlegovanju in pogojevanju pravic ter varnosti žensk.

Komentar ŽLS k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Objavljeno: .

Ministrstvu za zdravje smo 20.11. 2017 poslale komentar k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlog zakona in predvideni sistem dolgotrajne oskrbe smo zavrnile, ker bi njegovo izvajanje: ohranjalo in krepilo tradicionalno vlogo žensk v družini; poglabljalo neenakost žensk pri dostopu do formalne dolgotrajne oskrbe; poslabšalo socialni in ekonomski položaj žensk, izvajalk storitev neformalne oskrbe v domačem okolju; okrepilo tveganje, da bi ljudje, ki ne bi dosegli vstopnega praga za uveljavljanje pravic, ostali brez ustrezne pomoči; določalo sramotno nizko plačilo za izvajanje storitev neformalne oskrbe, neustrezno urejalo socialno varnost oskrbovalk/oskrbovalcev in osebnih pomočnic/pomočnikov ter omejevalo njihovo pravico  do odsotnosti, kar je posledica nizkega družbenega vrednotenja  skrbstvenega dela, ki bi ga predlagani zakon le še ohranjal in krepil.

 

Poročilo iz okrogle mize o prostituciji

Objavljeno: .

 

POROČILO IZ OKROGLE MIZE ŽLS IN INŠTITUTA ZA KRIMINOLOGIJO O PROSTITUCIJI

Poljanski nasip 2, Ljubljana, 2.10.2017, od 10. do 13. ure.

 

Celoten posnetek dostopen na Youtube:

Namen te okrogle mize je bil predstaviti in soočiti različne poglede, ugotoviti točke strinjanja in razhajanja ter poskusiti opredeliti, o čem je potrebno doseči odločitev demokratične večine in za katere spremembe zakonodaje, ki je zdaj premalo dorečena in prakse, ki zdaj poteka v nekakšni sivi coni, bi se morali zavzeti.

Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami - kaj je bilo storjeno?

Objavljeno: .

Leto 2017 je Evropska komisija razglasila za leto boja proti nasilju nad ženskami, opredelila aktivnosti, zagotovila finančna sredstva in pozvala vse k aktivnemu sodelovanju.  Evropska komisija je že 4. marca 2016 predlagala, da Evropska unija pristopi k Istanbulski konvenciji.

Kaj je bilo storjeno?

Evropski ženski lobi je na konferenci junija v Bruslju opredelil svoje zahteve in sporočila ter jih tudi javno sporočil na manifestaciji, skupaj z nekaterimi belgijskimi ženskimi organizacijami. Tudi članice Ženskega lobija Slovenije smo bile udeleženke dogodkov. Video "Glasne&Enotne" (Loud&United) predstavlja ključna sporočila konference o nasilju nad ženskami in deklicami, ključne trenutke demonstracije in zahteve EWL.