Javna tribuna Koalicije za dolgotrajno oskrbo v Šentjurju

Objavljeno: .

Danes, 10. aprila 2018, je Koalicija za dolgotrajno oskrbo (KDO) organizirala javno tribuno v Šentjurju. Idejo, cilje in način delovanja KDO je predstavila Sonja Lokar, analizo situacije v občini pa sta predstavila župan občine, Marko Diaci in direktorica Doma starejših občanov, mag. Vesna Vodišek Razboršek.

 

Javne tribune so se udeležili tudi nekateri predstavniki in predstavnice strank SD, SLS, SMC (poslanka), Zeleni.

Predstavitev Koalicije za dolgotrajno oskrbo (KDO) je bila zelo dobro in konstruktivno sprejeta. Prisotne in prisotni so podprli nujnost doseganja soglasja o tem vprašanju in nujnost, da se v naslednji  vladi in DZ področje dolgotrajne oskrbe obravnava kot urgentna politična prioriteta.

Tiskovna konferenca ŽLS

Objavljeno: .

 

Vabimo vas na tiskovno konferenco, na kateri bo Ženski lobi Slovenije predstavil vzpostavljanje, namen, delovanje in cilje KOALICIJE ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Tiskovna konferenca bo 6. marca 2018 ob 11.00 uri v veliki sejni sobi ZSSS na Dalmatinovi 4 v Ljubljani v 6. nadstropju.

IN VENDAR SE PREMIKA: OZN in prizadevanja za pariteto v njej

Objavljeno: .

 

Ta čas, ko ŠOU ob 8.marcu organizira nakupovalni izlet za študentke v Gradec, s katerim banalizira 8. marec, v OZN takole obeležujejo ta dan: 

 

António Guterres, generalni sekretar OZN, pravi:  

"Ko sem prevzel funkcijo generalnega sekretarja, sem se osebno zavezal k opolnomočenju žensk in k pariteti pri enakosti spolov v OZN.Vesel sem, da sem danes predsedoval prvemu sestanku Skupine vodilnih uslužbencev/uslužbenk, ki je sestavljena iz pol moških in pol žensk".

Prvič v zgodovini je OZN dosegla pariteto s 23 ženskami in 22  moškimi  v svojem vodilnem upravljalskem organu.

Generalni sekretar OZN načrtuje doseči pariteto na vseh ravneh: www.un.org/gender

 

#jaztudi

Objavljeno: .

 

Inštitut 8. marec (direktorica Nika Kovač) s tremi pobudnicami gibanja #jaztudi,  dr. Ireno Šumi, dr. Darjo Zaviršek in dr. Renato Šribar je 19. februarja 2018 uradno začel gibanje #jaztudi v Sloveniji in s tem odprl prostor za pričevanja o spolnem nadlegovanju in pogojevanju pravic ter varnosti žensk.

Komentar ŽLS k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Objavljeno: .

Ministrstvu za zdravje smo 20.11. 2017 poslale komentar k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlog zakona in predvideni sistem dolgotrajne oskrbe smo zavrnile, ker bi njegovo izvajanje: ohranjalo in krepilo tradicionalno vlogo žensk v družini; poglabljalo neenakost žensk pri dostopu do formalne dolgotrajne oskrbe; poslabšalo socialni in ekonomski položaj žensk, izvajalk storitev neformalne oskrbe v domačem okolju; okrepilo tveganje, da bi ljudje, ki ne bi dosegli vstopnega praga za uveljavljanje pravic, ostali brez ustrezne pomoči; določalo sramotno nizko plačilo za izvajanje storitev neformalne oskrbe, neustrezno urejalo socialno varnost oskrbovalk/oskrbovalcev in osebnih pomočnic/pomočnikov ter omejevalo njihovo pravico  do odsotnosti, kar je posledica nizkega družbenega vrednotenja  skrbstvenega dela, ki bi ga predlagani zakon le še ohranjal in krepil.