Komentar ŽLS k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Objavljeno: .

Ministrstvu za zdravje smo 20.11. 2017 poslale komentar k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlog zakona in predvideni sistem dolgotrajne oskrbe smo zavrnile, ker bi njegovo izvajanje: ohranjalo in krepilo tradicionalno vlogo žensk v družini; poglabljalo neenakost žensk pri dostopu do formalne dolgotrajne oskrbe; poslabšalo socialni in ekonomski položaj žensk, izvajalk storitev neformalne oskrbe v domačem okolju; okrepilo tveganje, da bi ljudje, ki ne bi dosegli vstopnega praga za uveljavljanje pravic, ostali brez ustrezne pomoči; določalo sramotno nizko plačilo za izvajanje storitev neformalne oskrbe, neustrezno urejalo socialno varnost oskrbovalk/oskrbovalcev in osebnih pomočnic/pomočnikov ter omejevalo njihovo pravico  do odsotnosti, kar je posledica nizkega družbenega vrednotenja  skrbstvenega dela, ki bi ga predlagani zakon le še ohranjal in krepil.

 

Poročilo iz okrogle mize o prostituciji

Objavljeno: .

 

POROČILO IZ OKROGLE MIZE ŽLS IN INŠTITUTA ZA KRIMINOLOGIJO O PROSTITUCIJI

Poljanski nasip 2, Ljubljana, 2.10.2017, od 10. do 13. ure.

 

Celoten posnetek dostopen na Youtube:

Namen te okrogle mize je bil predstaviti in soočiti različne poglede, ugotoviti točke strinjanja in razhajanja ter poskusiti opredeliti, o čem je potrebno doseči odločitev demokratične večine in za katere spremembe zakonodaje, ki je zdaj premalo dorečena in prakse, ki zdaj poteka v nekakšni sivi coni, bi se morali zavzeti.

Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami - kaj je bilo storjeno?

Objavljeno: .

Leto 2017 je Evropska komisija razglasila za leto boja proti nasilju nad ženskami, opredelila aktivnosti, zagotovila finančna sredstva in pozvala vse k aktivnemu sodelovanju.  Evropska komisija je že 4. marca 2016 predlagala, da Evropska unija pristopi k Istanbulski konvenciji.

Kaj je bilo storjeno?

Evropski ženski lobi je na konferenci junija v Bruslju opredelil svoje zahteve in sporočila ter jih tudi javno sporočil na manifestaciji, skupaj z nekaterimi belgijskimi ženskimi organizacijami. Tudi članice Ženskega lobija Slovenije smo bile udeleženke dogodkov. Video "Glasne&Enotne" (Loud&United) predstavlja ključna sporočila konference o nasilju nad ženskami in deklicami, ključne trenutke demonstracije in zahteve EWL.

 

Okrogla miza o prostituciji v Sloveniji

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani vabita na okroglo mizo o prostituciji v Sloveniji.

Okrogla miza bo v ponedeljek, 2. oktobra 2017 od 10.00 do 13.00 ure v Ljubljani, na Inštitutu za kriminologijo, Poljanski nasip 2, seminar št. 5 (spodnji prostori Pravne fakultete).

Vabilo