ZA STROKOVNO IZVAJANJE SPOLNE VZGOJE V JAVNIH OSNOVNIH ŠOLAH

Objavljeno: .

Javna izjava ŽLS v podporo učiteljici iz Dravograda

Ženski lobi Slovenije izraža odločno javno podporo učiteljici iz Dravograda, ki je na domiseln način spodbujala otroke v 9. razredu osnovne šole, da si pridobijo potrebno znanje in prevzamejo tudi osebno odgovornost za lastno zdravo, odgovorno in zato srečno spolno življenje. Takšno spolno življenje je od Kairske konference OZN leta 1994. dalje človekova pravica vseh, tudi zelo mladih ljudi, in država Slovenja se je obvezala to pravico spoštovati. Poleg tega nam v Sloveniji tudi Ustava v 55. členu zagotavlja svobodno odločanje o lastnem telesu.

Ali bi bilo treba legalizirati prostitucijo?

Objavljeno: .

 

Mladi evropski socialisti bodo v Sloveniji, v Velenju, od 23. do 26. januarja 2017. organizirali mednarodni seminar na to temo. ŽLS so povabili k razpravi, in naše stališče, usklajeno v Evropskem ženskem lobiju, je že dolgo znano: Nikakor ne, prostitucije ni treba legalizirati, prostitucijo je treba abolirati (odpraviti), kot smo v civiliziranem svetu še ne tako davno odpravili suženjstvo.

Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi - projekt GARCIA

Objavljeno: .

GARCIA

Predstavljamo priročnik Podpora pri začetku znanstvene kariere skozi akcijski načrt za enakost spolov. Metodološki priročnik, ki je nastal kot rezultat skupnega dela sodelujočih držav v projektu GARCIA.Več o projektu lahko najdete na: http://garciaproject.eu/.

Evropski projekt Garcia - Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (Gendering the Academy and Research: Combating Career Instability and Asymmetries) financira Evropska komisija v okviru sedmega okvirnega programa. V tem projektu sodeluje iz Slovenije Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.