Recimo NE doplačilom za kontracepcijo!

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije nasprotuje predlagani uvedbi doplačil za hormonsko kontracepcijo, ki bi jo naj sprejel upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v četrtek, 15. septembra 2016. Pripravljamo javni poziv upravnemu odboru zavoda in političnim odločevalcem, ki ga bomo javno predstavile.

Recimo NE uvedbi doplačil!

  • Tak sklep pomenil kršenje ustavne svoboščine o svobodnem odločanju o rojstvu otrok in Zakona o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu. Ustava in ta zakon jamčita univerzalno dostopnost in brezplačnost kontracepcije vsem ženskam v Sloveniji. 
  • Gre za odločitev, ki nima strokovne podlage in bo škodila javnemu zdravju v Sloveniji, saj bo otežila dostop do najprimernejše kontracepcije najbolj ranljivim skupinam žensk, mladim in ženskam v težavnih ekonomskih razmerah.
  • Prihranek, ki se navaja kot edini motiv za ta sklep, je smešno majhen. Strošek Zavoda za kontraceptive bi se s sedanjih 1.9% vseh javnih stroškov za zdravila plačana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, znižal na 1.2%.
  • Ta odločitev bi bila v nasprotju s podporo velike večine ljudi v Sloveniji svobodnemu odločanju o rojevanju svojih otrok  in ustvaril bi se  vtis, da Upravni odbor ZZZS  iz čisto ideoloških razlogov nasprotuje  stališčem velike večine ljudi v Sloveniji,  ki visoko vrednotijo spoštovanje ustavno varovanih reproduktivnih pravic žensk. 

Če podpirate poziv ŽLS, recite NE! S tem pomembno povečate njegovo družbeno težo in možnost za njegov uspeh. Zbiranje podpore se je že razširilo po družbenih omrežjih, kar nas izjemno veseli.

Svojo podporo lahko pošljete na elektronski naslov zenskilobi@gmail.com  do nedelje, 11.09. zvečer.

Na novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek, 12. septembra 2016 bomo predstavili javni poziv upravnemu odboru zavoda in političnim odločevalcem v naši državi, da ne sprejmejo takšne odločitve in predstavili seznam podpornic in podpornikov.  

Ali spolne kvote v lokalni politiki delujejo?

Objavljeno: .

analizalokalnihvolitevŽenski lobi Slovenije objavlja analizo Vpliv sistema spolnih kvot na vključevanje načela enakosti spolov pri političnem odločanju na lokalni ravniprimerjalna analiza kandidiranja in volilnih izidov žensk na lokalnih volitvah od 2002 do 2014.

Namen analize je bil ugotoviti, ali, koliko in v katerih primerih ukrepi za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti obeh spolov dejansko prispevajo k večji udeležbi podreprezentiranega spola, torej žensk. Analize lokalnih volitev  so pokazale, kaj vse je vplivalo na izvolitev žensk in kako so ravnali politični subjekti pri predlaganju kandidatk in kandidatov z vidika zakonsko zapovedanih pozitivnih ukrepov za spodbujanje enakosti.

Glasovi žensk o nasilju nad begunskimi ženskami in deklicami

Objavljeno: .

 

 

EWLForum

Ženski lobi Slovenije je v sredo, 19. aprila sodeloval na Forumu Glasovi žensk (#womenvoices) v Bruslju, kjer so se zbrali ženske nevladne organizacije, odločevalci in ustanove, da bi razpravljali o nasilju nad begunskimi ženskami in deklicami. Gostitelj je bil center evropskih fondacij. Srečanje je bilo zelo interaktivno, tako na plenarnem delu kot v delu v skupinah in je dalo konkretne in ustvarjalne predloge. 

Od januarja do junija letos razvija Evropski ženski lobi (EWL) skupaj z Komisijo o begunkah (WRC) in Evropsko mrežo migrantk (ENoMW) projekt #womwnsvoices. Namen projekta je zbuditi pozornost na situacijo žensk in deklic, ki bežijo pred konfliktom in potujejo po Evropi, predvsem z vidika varnostnih tveganj, s katerim so soočene zaradi nasilja moških in njihove povezave s sedanjo azilno politiko.  

VABILO - Predstavitev rezultatov projekta OPENN

Objavljeno: .

V ponedeljek, 18. aprila 2016 bo predstavitev rezultatov projekta OPENN - Osvojiti politično enakost z novimi imeni. Dogodek bo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 2, ob 16.20 uri v predavalnici 430.

 VABILO

Francoski parlament sprejel zakon o odpravi prostitucije

Objavljeno: .

6. aprila je francoski spodnji dom parlamenta sprejel zakon, ki jača in podpira boj proti sistemu prostitucije in podpira osebe v prostituciji. S tem je Francija podprla temeljne vrednote za enakost žensk in moških, dostojanstvo in solidarnost.

"Danes je zgodovinski dan, ker je Francija izbrala pot, ki jo želimo v Evropi. Enakost je lahko dosežena, če se odpravi sistem prostitucije, skupaj z vsem, kar jo poganja, nasiljem, izkoriščanjem in trgovino z ljudmi!" Viviane Teitelbaum, predsednica Evropskega ženskega lobija (EWL).