Javna predstavitev zakonodajnih rešitev za več žensk v lokalni politiki

Objavljeno: .

Za bolj enakomerno zastopanost žensk in moških v lokalni politiki ni dovolj le načelno strinjanje o enakosti spolov in verbalna podpora, temveč tudi ustrezne in učinkovite zakonodajne rešitve. Predstavljeni bodo predlogi zakonodajnih rešitev za večje možnosti žensk na lokalnih volitvah, v mestnih in občniskih svetih.

Javna predstavitev bo v ponedeljek, 7. marca 2016, ob 11.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva ulica 2.

 

Beg možganov v tujino eden ključnih problemov

Objavljeno: .

Predsednica Ženskega lobija Slovenije Sonja Lokar se je na pobudo dr. Mace Jogan sestala 16.2.2016 v prostorih ZRC SAZU  z dr. Aleksandro Kanjuo Mrčela, dr. Ano Hofman in dr. Maco Jogan. Izmenjale so informacije o poteku dveh projektov:  EQPOWEREC in Garcia, ki proučujeta položaj in možnosti izboljšanja zastopanosti žensk na vodilnih položajih v raziskovanju in gospodarstvu. Voditeljici projektov sta se dogovorili, kako bosta v bodoče sodelovali pri javnih aktivnostih povezanih z obema projektoma.

Nedomišljenost in neinovativnost predloga Evropske komisije

Objavljeno: .

posvetZLS_delo_druzinaUdeleženke in udeleženci posveta so na posvetu spregovorili o možnih ukrepih Evropske komisije za odpravljanje težav, ki jih imajo zaposleni in delodajalci pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. Uvodničarke dr. Maca Jogan, dr. Jana S. Javornik, dr. Živa Humer, Sonja Šmuc, dr. Nada Stropnik in uvodničar dr. Roman Kuhar so predstavili svoje misli in kritično ocenili dokument Komisije. Njihove ključne misli navajamo v pripetku.

Ključni problemi predloga Evropske komisije so nedomišljenost in neinovativnost ukrepov, prevladujoč cilj gospodarske rasti in zaposlenosti namesto kvalitete le-te, osredotočanje na zaposlene starše, zlasti matere predšolskih otrok in neupoštevanje raznolikih potreb raznolikih populacij in delovnih organizacij.