Kaj ponuja Evropska komisija v zameno za umaknjene spremembe direktive o porodniškem dopustu?

Objavljeno: .

Evropska komisija je avgusta 2015 objavila novo pobudo, s katero želi nadomestiti svoj predlog spremembo direktive o porodniškem dopustu iz leta 2008, ki ga je leta 2015 umaknila. Osnovni cilj širšega predloga je spodbuditev zaposlovanja žensk s pomočjo mehanizmov, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev ter spodbujajo enkomernejšo razporeditev skrbstvenih obveznosti med ženskami in moškimi.
 
Ženski lobi Slovenije vabi na posvet, na katerem bomo kritično ocenili podane predloge in oblikovali svoja izhodišča predlogov za evropski nivo odločanja.
 
Posvet bo v ponedeljek, 1. februarja 2016 ob 16.00 uri v Hiši Evropske unije v Ljubljani, Breg 14.
 
 
Vabljene in vabljeni! 
 

Ženski lobi Slovenije je ZA !

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije odločno podpira enako poroko za vse, saj tako na najpreprostejši način odpravljamo  celo  vrsto diskriminacij, ki so še vedno prisotne v naši zakonodaji glede istospolnih partnerstev. Naša Ustava izrecno prepoveduje diskriminacijo na osnovi kakršnekoli osebne značilnosti. Udejanjimo jo z glasom ZA na tem referendumu!   

Svet EU EPSCO je za evropsko strategijo o enakosti spolov

Objavljeno: .

Svet EU na današnji seji sprejel odločitev glede potrebe po novi strategiji EU o enakosti spolov tudi po obdobju 2015. Pozval je Evropsko komisijo, da sprejme novo strategijo kot sporočilo (in ne kot delovni dokument službe). Nova strategija o enakosti spolov naj bo tesno povezana s Strategijo EU 2020 in naj upošteva tudi Program združenih narodov o trajnostnem razvoju.  

Slovenska resorna ministrica Anja Kopač Mrak se je vseskozi zavzemala za novo strategijo, bila je med ministricami in ministri držav članic, ki so junija letos pisno pozvale evropsko komisarko Jourovo, pristojno za enakost spolov, da komisija pripravi novo strategijo. Tudi Evropski parlament je junija  sprejel podobno stališče in prav tako  pozval Evropsko komisijo za pripravo nove strategije.

Danes ZA EU strategijo o enakosti žensk in moških

Objavljeno: .

Danes, 7. decembra 2015 se srečujejo EU ministrice in ministri za enakost spolov na svetu EPSCO, kjer  bodo "izmenjali mnenja o strateški zavezi za enakost spolov za obdobje 2016-2019". Ta strateška zaveza je delovni dokument in ni Strategija, ki so jo pričakovali ministri in ministrice, Evropski parlament in ženske organizacije.

To ni dovolj!

Podpredsednik Evropske komisije Timmermans je v Združenih narodih letos septembra izjavil "Sem feminist". Želimo si, da bi se te besede udejanile v pomembni in ambiciozni strategiji EU za enakost žensk in moških.

Ženske so v Evropi na pol poti do enakosti, čas je za dejansko zavezo in spremembo, ker gre za našo prihodnost #ourfuture. 

 


Izjava Evropskega ženskega lobija, ki se ji Ženski lobi Slovenije pridružuje.

  

 

Odbor CEDAW izdal priporočila Sloveniji

Objavljeno: .

Objavljena so priporočila odbora CEDAW, ki jih je le-ta sprejel na svoji seji odbora konec oktobra o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh ovir za diskriminacijo žensk. Priporočila Sloveniji  so na voljo v angleščini in se nanašajo na periodično 5. in 6. poročilo Slovenije o izvajanju te konvencije. Obsegajo 49 ugotovitev in priporočil, o izvedbi dveh pod točko 26 in 38 mora Slovenija poročati v dveh letih, sicer pa leta 2019.