Svet EU EPSCO je za evropsko strategijo o enakosti spolov

Objavljeno: .

Svet EU na današnji seji sprejel odločitev glede potrebe po novi strategiji EU o enakosti spolov tudi po obdobju 2015. Pozval je Evropsko komisijo, da sprejme novo strategijo kot sporočilo (in ne kot delovni dokument službe). Nova strategija o enakosti spolov naj bo tesno povezana s Strategijo EU 2020 in naj upošteva tudi Program združenih narodov o trajnostnem razvoju.  

Slovenska resorna ministrica Anja Kopač Mrak se je vseskozi zavzemala za novo strategijo, bila je med ministricami in ministri držav članic, ki so junija letos pisno pozvale evropsko komisarko Jourovo, pristojno za enakost spolov, da komisija pripravi novo strategijo. Tudi Evropski parlament je junija  sprejel podobno stališče in prav tako  pozval Evropsko komisijo za pripravo nove strategije.

Danes ZA EU strategijo o enakosti žensk in moških

Objavljeno: .

Danes, 7. decembra 2015 se srečujejo EU ministrice in ministri za enakost spolov na svetu EPSCO, kjer  bodo "izmenjali mnenja o strateški zavezi za enakost spolov za obdobje 2016-2019". Ta strateška zaveza je delovni dokument in ni Strategija, ki so jo pričakovali ministri in ministrice, Evropski parlament in ženske organizacije.

To ni dovolj!

Podpredsednik Evropske komisije Timmermans je v Združenih narodih letos septembra izjavil "Sem feminist". Želimo si, da bi se te besede udejanile v pomembni in ambiciozni strategiji EU za enakost žensk in moških.

Ženske so v Evropi na pol poti do enakosti, čas je za dejansko zavezo in spremembo, ker gre za našo prihodnost #ourfuture. 

 


Izjava Evropskega ženskega lobija, ki se ji Ženski lobi Slovenije pridružuje.

  

 

Odbor CEDAW izdal priporočila Sloveniji

Objavljeno: .

Objavljena so priporočila odbora CEDAW, ki jih je le-ta sprejel na svoji seji odbora konec oktobra o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh ovir za diskriminacijo žensk. Priporočila Sloveniji  so na voljo v angleščini in se nanašajo na periodično 5. in 6. poročilo Slovenije o izvajanju te konvencije. Obsegajo 49 ugotovitev in priporočil, o izvedbi dveh pod točko 26 in 38 mora Slovenija poročati v dveh letih, sicer pa leta 2019. 

Slovenija zagovarjala poročilo o uveljavljanju Konvencije CEDAW

Objavljeno: .

Slovenija je v petek, 30. oktobra zagovarjala poslano poročilo o izvajanju Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Temu je bil namenjen ves dan in članice ter član odbora so vneto in angažirano postavljali vprašanja in zahtevali pojasnila in navajali svoje vire kot so uradna poročila, študije, analize, alternativni viri kot so senčno poročilo, naše ustno pričanje in dodatna pojasnila.

Avdio zapis zaslišanja Slovenije  je dostopen v angleščini (prvi del) in slovenščini (drugi del) na spletni strani   http://www.treatybodywebcast.org/category/webcast-archives/

ZN so za vse države izdali tudi izjavo za tisk, o zaslišanju Slovenije je izjava za tisk tukaj  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16688&LangID=E