Protikrizni ukrepi in enakost spolov

Objavljeno: .

 

 

 

Ženski lobi Slovenije je izdelal analizo z naslovom Protikrizni ukrepi in enakost spolov z namenom ugotoviti, kako kriza in protikrizni ukrepi vplivajo na položaj žensk in moških v Sloveniji. V Sloveniji je bila v letih 2010, 2011 in 2012 sprejeta zakonodaja, ki uvaja vrsto ukrepov za zajezitev ekonomske in finančne krize. Vlada Republike Slovenije je zavezana z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških (2002) ter sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005-2013 k uveljavljanju integracije načela enakosti spolov s prikazom analize učinkovanja sprejete zakonodaje na položaj spolov. Ob nobenem od ukrepov oz. predlogov zakonov vlada ni analizirala posledic uveljavitve zakonodaje z vidika spola.

Analiza Protikrizni ukrepi in enakost spolov

English summary

vpliv volilnih okrajev na izvoljivost žensk 2011

Objavljeno: .

Avtorice analize vseh dosedanjih državnozborskih volitev so v svoji analizi iz septembra 2011 ugotovile, da sedanji volilni sistem z volilnimi okraji prikrito in učinkovito onemogoča izvolitev žensk v Državni zbor. Uspeh kandidatke ali kandidata je namreč odvisen od tega, v kako izvoljivem volilnem okraju nastopa. To se je pokazalo še posebej ob volitvah 2008, ko zakonsko predpisana kvota ni vpilvala na večjo izvolitev poslank.

Analiza Vpliv volilnih okrajev na izvoljivost žensk