Protikrizni ukrepi in enakost spolov

Objavljeno: .

 

 

 

Ženski lobi Slovenije je izdelal analizo z naslovom Protikrizni ukrepi in enakost spolov z namenom ugotoviti, kako kriza in protikrizni ukrepi vplivajo na položaj žensk in moških v Sloveniji. V Sloveniji je bila v letih 2010, 2011 in 2012 sprejeta zakonodaja, ki uvaja vrsto ukrepov za zajezitev ekonomske in finančne krize. Vlada Republike Slovenije je zavezana z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških (2002) ter sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005-2013 k uveljavljanju integracije načela enakosti spolov s prikazom analize učinkovanja sprejete zakonodaje na položaj spolov. Ob nobenem od ukrepov oz. predlogov zakonov vlada ni analizirala posledic uveljavitve zakonodaje z vidika spola.

Analiza Protikrizni ukrepi in enakost spolov

English summary