Kako delujemo

Ženski lobi Slovenije deluje demokratično in transparentno pri sprejemanju svojih odločitev in stališč na organih društva. Sprejete odločitve presegajo interese samih članic, saj posegajo na področje enakopravnosti žensk in enakosti žensk in moških v družbi, družbenem življenju, politiki in ravnanju. Pri njihovem uveljavljanju sodeluje z vsemi, ki lahko vplivajo na oblikovanje in sprejemanje odločitev.

Ženski lobi Slovenije je član Evropskega ženskega lobija (European Women`s Lobby – EWL), največje zveze ženskih nevladnih organizacij v Evropski uniji. EWL pokriva 30 držav, 27 članic EU in 3 države kandidatke ter 21 evropskih ženskih nadnacionalnih organizacij. Članice so nacionalne nevladne ženske organizacije držav članic EU ter evropske ženske organizacije, ki delujejo nadnacionalno. EWL je edina mreža nacionalnih koordinacij in evropskih organizacij na področju enakosti spolov, ki ima formalno pravico in možnost zastopati interese žensk na način, da za svoja stališča, predloge in zahteve neposredno lobira v Evropskem svetu, Evropski komisiji in njenih organih ter v Evropskem parlamentu. 

Statut Ženskega lobija Slovenije