Kdo vodi društvo

 Društveni organi odločanja so:

- skupščina -  sestavljajo jo po 3 predstavnice iz vsake članice organizacije in vse članice posameznice.  

- svet društva sestavlja 9 članic, izvoljenih na skupščini; 5 članic izvolijo članice organizacije, 2 članici izvolijo članice posameznice; predsednica in podpredsednica sta članici po funkciji, predsednica  vodi svet društva.

- predsednica se voli na skupščini in predstavlja ter zastopa društvo.

- nadzorni odbor se voli na skupščini

  Mandat organov društva traja 4 leta.

 

   mandat  2017 - 2021

  predsednica             Violeta Neubauer  

  podpredsednica        Živa Humer       

  svet društva             Sonja Lokar, Ljiljana Vučenović, Elizabeta Baretić Kolar, Marta Turk, Tanja Šket,

                                Tonja Jerele 

  nadzorni odbor        Nevenka Lekše, Katja Matko, Klara Nachtigal