Kdo vodi društvo

 Društveni organi odločanja so:

- skupščina -  sestavljajo jo po 3 predstavnice iz vsake članice organizacije in vse članice posameznice.  

- svet društva sestavlja 9 članic, izvoljenih na skupščini; 5 članic izvolijo članice organizacije, 2 članici izvolijo članice posameznice; predsednica in podpredsednica sta članici po funkciji, predsednica  vodi svet društva.

- predsednica se voli na skupščini in predstavlja ter zastopa društvo.

- nadzorni odbor se voli na skupščini

  Mandat organov društva traja 4 leta.

 

   mandat  2021 - 2025

  predsednica            Ana Kalin

  podpredsednica      Liana Kalčina

  svet društva            Katja Zabukovec Kerin, Živa Humer, Lucija Užmah, Ana Jereb, Živa Vidmar,

                                 Violeta (Vijolica) Neubauer, Jana Javornik

  nadzorni odbor        Nevenka Lekše, Sonja Lokar, Klara Nachtigal