Zgodovina

 

Ženski lobi Slovenije je bil ustanovljen 14. decembra 2006 kot koordinacija ženskih organizacij. Vanj so se vključile nevladne ženske organizacije, ženske skupine pri nekaterih političnih strankah ter posameznice iz akademskih krogov in javnega življenja, prepoznane zagovornice ženskih pravic in enakosti.

Njegova ustanovitev je predstavljala nadaljevanje in nadgradnjo dela Koalicije za uveljavitev uravnotežene zastopansti žensk in moških v javnem življenju. Širokega neformalnega civilnodružbenega in političnega zavezništva, ki si je na začetku leta 2001 zadalo cilj, da s spremembami slovenske volilne zakonodaje in doslednim uveljavljanjem načela uravnotežene zastopanosi žensk in moških v vseh organih oblasti in drugih mestih odločanja, odpravimo podzastopanost žensk v javnem odločanju. V letih od 2004 do 2006 so bili sprejeti ustavnopravni in nekateri zakonski okviri za uveljavljanje enakih možnosti žensk in moških pri kandidiranju na volitvah.

Z vključitvijo v Evropski ženski lobi je Ženski lobi Slovenije ustrezno preoblikoval svojo sestavo in način organiziranosti. Vključuje samo civilnodružbene ženske organizacije in posameznice, od februarja 2009 pa je v skladu s slovensko zakonodajo organiziran kot društvo.