Objavljena študija o enakem plačilu za enako delo

Objavljeno: .

StudijaEnako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti je bila tema projekta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, izveden skupaj z Ženskim lobijem Slovenije in sofinanciran od Evropske komisije. Rezultat dela na projektu sta študija Enako plačilo za enako delo in plačna vrzel med spoloma in priročnik za uveljavljanje v praksi Enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti, ki sta bila nedavni objavljena. Študija je na voljo v slovenščini in v angleščini povzetek, priročnik je izdan v angleščini, nemščini, hrvaščini in srbščini, v jezikih partnerjev iz sodelujočih držav.

 

Javno pismo slovenski vladi - ZA kontracepcijo brez doplačila

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije je na slovensko vlado naslovil javno pismo, s katerim jo poziva, da se opredeli do ideje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o uvedbi doplačila za kontracepcijo. Opozarja na ustavno varovano svoboščino o svobodnem odločanju o rojstvih otrok in univerzalno popolno dostopnosti do kontracepcije za vse ženske. Morebitna uvedba doplačila bi bistveno vplivala na polovico prebivalstva v Sloveniji, ki jo predstavljajo ženske, zato odločitev, ki posega v reproduktivno zdravje žensk, presega domet odločanja zdravstvenega zavoda.

Novinarska konferenca ob 8. marcu - mednarodnem dnevu žensk

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije obeležuje mednarodni praznik žensk, 8. marec delovno in akcijsko in vabi na novinarsko konferenco, ki bo v

četrtek, 6. marca 2014 ob 11.30 uri na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, v sejni sobi 16 v 3. nadstropju.

Predstavljeni bosta aktivnosti, ena poimenovana ZA zgodovinski spomin in druga ZA kontracepcijo brez doplačila.

Vabilo