Feministični manifest 2014 in sklepi konference Ženske 20 let po Pekingu

Objavljeno: .

naslovnicaFMŽenski lobi Slovenije objavlja dokument Feministični manifest 2014 in sklepe, ki jih je sprejela konferenca Ženske 20 let po Pekingu, 14. novembra 2014 na Brdu pri Kranju po dvodnevnem delu. Feministični manifest vsebuje ugotovitve in zahteve na področjih, pomembnih za ženske v Sloveniji za doseganje večje enakosti žensk in moških in je podlaga za delovanje. Sklepi konference so bili oblikovani na podlagi zahtev in predlogov udeleženk in pomenijo odziv na trenutno aktualno dogajanje, hkrati pa nakazujejo smer našega prihodnjega delovanja.     

 

Feministični manifest 2014

Sklepi konference     

 

 

Feministični manifest 2014 je podlaga za skupno delovanje

Objavljeno: .


    DSC04847.DSC04947

Udeleženke in udeleženci konference Ženske 20 let po Pekingu sprejele Feministični manifest kot podlago za skupno delovanje vseh akterjev in akterk, poklicanih ali zavezanih vrednoti enakosti žensk in moških.   
 
Prva slovenska konferenca o položaju žensk v Sloveniji je bila 13. in 14. novembra, slabih 20 let po četrti svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah v Pekingu. Ženski lobi Slovenije je bil njen pobudnik in odgovoren za vsebino,  organizator pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP (Islandije, Norveške in Lihtenštajna) ter finančnega mehanizma Norveške.

Predsednica Ženskega lobija Slovenije Metka Roksandić je opozorila, da " je Slovenija še vedno pred političnim izzivom doseganja enakosti žensk in moških in da jih v Sloveniji ne uresničujemo v zadostni meri. Nujno je, da slovenska vlada potrdi Pekinške zaveze. Pravice žensk in enakost spolov so predpogoj za nacionalno in globalno vzdržno razvojne cilje."

Konferenca "Ženske 20 let po Pekingu" 13. in 14. novembra 2014

Objavljeno: .

KonferencaZenskePeking20let

Ženski lobi Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabita na konferenco "Ženske 20 let po Pekingu". 

Slovenija je podpisnica Pekinške deklaracije in Pekinških izhodišč za ukrepanje, sprejetih na 4. svetovni konferenci žensk Združenih narodov v Pekingu leta 1995. Zavezala se je k uresničevanje zastavljenih ukrepov za doseganje večje enakosti žensk in moških. Enakost spolov je eden od gradnikov pravične družbe. Ob dvajseti obletnici zadnje svetovne konference žensk je čas, da se ozremo nazaj, pregledamo opravljeno in oblikujemo naš pogled naprej.

 

Kaj je bilo storjenega in uresničenega v Sloveniji, kakšen je položaj žensk danes v primerjavi z letom 1995 na nekaterih ključnih področjih Pekinških izhodišč za ukrepanje in kot so opredeljeni v programu konference. Osvetlile bomo ključne dogodke, politike, zakonodajne spremembe, ki so vplivali na položaj žensk v Sloveniji, na politiko enakosti spolov in pokazale na področja, kjer je bilo storjenega največ, pa tudi na to, kje ni vidnejšega napredka. 

Program konference in prijavnica sta v prilogi.