Odziv ŽLS na kolumno Marka Crnkoviča

Objavljeno: .

 

V ŽLS smo ponosne na, jih podpiramo in se pridružujemo vsem tistim posameznicam in posameznikom, znanstvenicam in znanstvenikom ter institucijam in organizacijam, ki na različne načine kljubujejo dolgi nadvladi patriarhalnega reda, ki se na vse pretege trudi ohranjati svoj primat na vseh področjih družbenega delovanja, še posebej goreče v obravnavanju in rabi jezika, v katerem je arbitrarno določeno, da moški spol predstavlja tudi ženskega in katerega koli drugega (srednjega…). Zato pozdravljamo odločitev senata Filozofske fakultete v Ljubljanio občutljivi rabi jezika v pravnih aktih FF, s katero se je postavila po robu hierarhiji, kjer je moški slovnični spol univerzalna kategorija in predstavlja tudi ženski slovnični spol, ki je zato neviden, neslišen in brez lastne jezikovno-spolne reprezentacije. Ženske imamo namreč tako kot na vseh drugih področjih tudi v jeziku in govoru pravico do enakopravnosti in enakosti, zato se je Ženski lobi s spodnjim sporočilom in prošnjo za njegovo objavo v Dnevniku odzval na kolumno Marka Crnkoviča, objavljeno v Dnevniku, 2. 6. 2018, v kateri je bralkam in bralcem sporočil, da ni »jezikovna raba tista, ki je spolno občutljiva«, ampak smo spolno občutljive zgolj feministke. Res smo! Ne želimo obstajati samo v opombah, ki pojasnjujejo, da poimenovanje v moškem spolu velja za oba spola.

Enakost spolov in volitve 2018

Objavljeno: .

Inštitut za enakost spolov (IPES) je v sodelovanju s članico Strokovnega sveta, dr. Milico Antić Gaber, izvedel raziskavo Volitve 2018: raziskava o enakosti spolov v politiki. Preliminarne izsledke pričujoče raziskave lahko preberete tukaj.

Ženski lobi Slovenije proti zmanjševanju pravic žensk

Objavljeno: .

Prejšnji teden smo ženske v Sloveniji spet doživele napoved omejevanja svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Predsednik Nove Slovenije je v intervjuju, objavljenem 23. maja v Večeru,  pojasnil, kako bi zaostril dostop do splava: uvedel bi nove postopke za premislek pred odobritvijo postopka in splav izločil iz zdravstvenih storitev, ki so financirane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sindikati, nevladne organizacije in posameznice ne bomo dovolile nobeni stranki, da namesto nas žensk odloča o naših telesih, zdravju in celo življenju. To smo političnim strankam sporočile v objavljenem skupnem javnem pozivu organizacij in posameznic. V njem od strank tudi zahtevamo, da enakost spolov ustrezno umestijo v politično načrtovanje.

Javna razprava Koalicije za dolgotrajno oskrbo na Ptuju, 14. 5. 2018

Objavljeno: .

Koalicija za dolgotrajno oskrbo (KDO) je 14. maja 2018 na Ptuju organizirala tretjo javno razpravo o dolgotrajni oskrbi.

Dogodek je vodila in povezovala Violeta Neubauer, predsednica Ženskega lobija Slovenije. Dr. Majda Hrženjak (Mirovni inštitut) je predstavila strokovna izhodišča o dolgotrajni oskrbi. Stanje na področju dolgotrajne oskrbe na Ptuju je predstavila gospa Silvestra Gorjup (ZDUS, Starejši za starejše). Mag. Miran Kerin (direktor CSD Ptuj) pa je pojasnil, zakaj je socialna stroka zavrnila zadnji predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Zaključke javne razprave je povzela Sonja Lokar (ŽLS).

 

Javna tribuna Koalicije za dolgotrajno oskrbo v Mariboru

Objavljeno: .

Koalicija za dolgotrajno oskrbo (KDO) je 23. aprila 2018 v Mariboru organizirala drugo javno tribuno o dolgotrajni oskrbi.

Dogodek je vodila in povezovala dr. Živa Humer, podpredsednica ŽLS, strokovni uvod in ideje o načelih potrebnega zakona o dolgotrajni oskrbi je predstavila dr. Majda Hrženjak, stanje v Sloveniji in izzive, ki jih mora rešiti ne samo novi zakon, ampak tudi operativni posegi vlade tam, kjer so najbolj nujni, nam je predstavil sekretar Skupnosti socialnih zavodov, g. Jaka Bizjak, stanje v Mariboru nam je kratko orisal predsednik DU Maribor Center, g. Branko Medik. Ga. Sonja Lokar, članica Sveta ŽLS pa je na koncu povzela zaključke. Župan, ki je bil izrecno povabljen, se razprave, ni udeležil, pa tudi nikogar iz svoje ekipe ni poslal niti se ni opravičil.