IN VENDAR SE PREMIKA: OZN in prizadevanja za pariteto v njej

Objavljeno: .

 

Ta čas, ko ŠOU ob 8.marcu organizira nakupovalni izlet za študentke v Gradec, s katerim banalizira 8. marec, v OZN takole obeležujejo ta dan: 

 

António Guterres, generalni sekretar OZN, pravi:  

"Ko sem prevzel funkcijo generalnega sekretarja, sem se osebno zavezal k opolnomočenju žensk in k pariteti pri enakosti spolov v OZN.Vesel sem, da sem danes predsedoval prvemu sestanku Skupine vodilnih uslužbencev/uslužbenk, ki je sestavljena iz pol moških in pol žensk".

Prvič v zgodovini je OZN dosegla pariteto s 23 ženskami in 22  moškimi  v svojem vodilnem upravljalskem organu.

Generalni sekretar OZN načrtuje doseči pariteto na vseh ravneh: www.un.org/gender

 

#jaztudi

Objavljeno: .

 

Inštitut 8. marec (direktorica Nika Kovač) s tremi pobudnicami gibanja #jaztudi,  dr. Ireno Šumi, dr. Darjo Zaviršek in dr. Renato Šribar je 19. februarja 2018 uradno začel gibanje #jaztudi v Sloveniji in s tem odprl prostor za pričevanja o spolnem nadlegovanju in pogojevanju pravic ter varnosti žensk.

Komentar ŽLS k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Objavljeno: .

Ministrstvu za zdravje smo 20.11. 2017 poslale komentar k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlog zakona in predvideni sistem dolgotrajne oskrbe smo zavrnile, ker bi njegovo izvajanje: ohranjalo in krepilo tradicionalno vlogo žensk v družini; poglabljalo neenakost žensk pri dostopu do formalne dolgotrajne oskrbe; poslabšalo socialni in ekonomski položaj žensk, izvajalk storitev neformalne oskrbe v domačem okolju; okrepilo tveganje, da bi ljudje, ki ne bi dosegli vstopnega praga za uveljavljanje pravic, ostali brez ustrezne pomoči; določalo sramotno nizko plačilo za izvajanje storitev neformalne oskrbe, neustrezno urejalo socialno varnost oskrbovalk/oskrbovalcev in osebnih pomočnic/pomočnikov ter omejevalo njihovo pravico  do odsotnosti, kar je posledica nizkega družbenega vrednotenja  skrbstvenega dela, ki bi ga predlagani zakon le še ohranjal in krepil.

 

Poročilo iz okrogle mize o prostituciji

Objavljeno: .

 

POROČILO IZ OKROGLE MIZE ŽLS IN INŠTITUTA ZA KRIMINOLOGIJO O PROSTITUCIJI

Poljanski nasip 2, Ljubljana, 2.10.2017, od 10. do 13. ure.

 

Celoten posnetek dostopen na Youtube:

Namen te okrogle mize je bil predstaviti in soočiti različne poglede, ugotoviti točke strinjanja in razhajanja ter poskusiti opredeliti, o čem je potrebno doseči odločitev demokratične večine in za katere spremembe zakonodaje, ki je zdaj premalo dorečena in prakse, ki zdaj poteka v nekakšni sivi coni, bi se morali zavzeti.